มาร่วมทำงานกับครอบครัวเลิศวสิน
มีความสามารถไม่จำกัดเพดานเงินเดือน

บริษัท เลิศวสิน(2002) จำกัด
141/3 หมู่ 7 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 053-126152 ถึง 6